Skip to content

Inschrijven nieuwe leden

Als U lid wilt worden van de loopgroep Goirle dan kunt U zich aanmelden door onderstaande gegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie.

Als U alle gegevens hebt ingevuld drukt u op de button inschrijven. Uw aanmelding wordt dan verzonden en u krijgt een bevestiging van uw inschrijving op uw e-mailadres.

Voorletters

Achternaam

Roepnaam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Geslacht
ManVrouw

wenst lid te worden van Loopgroep Goirle als:
Recreant tevens lid Atletiekunie - € 67,95 (+ € 40,00 eenmalige inschrijfkosten*)Atletiekunie-lid met wedstrijdlicentie - € 90,95 (+ € 40,00 eenmalige inschrijfkosten*)Proef abonnement 3 maanden geen lid Atletiekunie - € 25,00Wandelaar tevens lid KNBLO/Atletiekunie - € 50,05Rustend lid - € 28,00

* = Voor dit bedrag ontvangt u tevens een bon waarmee er een clubshirt of polo besteld kan worden bij Wilkin sports.

Hij/zij verklaart drie jaren vóór deze aanmelding:
geen lid te zijn geweest van een atletiekvereniginglid te zijn geweest van een atletiekvereniging

Hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van en zich akkoord te verklaren met de in de toelichting vermelde regels.

Handtekening aanvrager (gebruik muis of stylus pen)

Handtekening ouder/verzorger (bij personen jonger dan 18 jaar) (gebruik muis of stylus pen)

Datum

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Loopgroep Goirle om van zijn/haar onder genoemde (IBAN)bankrekening jaarlijks het bedrag voor contributie af te schrijven.

IBAN-Bankrekeningnummer

Naam

Adres

Postcode

Datum

Plaats

Handtekening (gebruik muis of stylus pen)

Vragenlijst "Lichamelijke geschiktheid tot lopen"
Deze vragenlijst hoort bij het inschrijfformulier voor de hardloopcursus voor beginners. Vult u deze vragenlijst voor uzelf in en volg de onderstaande actie op. Overleg plegen met de trainer kan altijd!

Een goede gezondheid is een voorwaarde voor hardlopen. Zowel voor u als loper, als voor de vereniging/trainer is het van belang dat u zonder gevaar voor uw gezondheid in staat bent om deel te nemen aan de looptrainingen. Door het invullen van de vragenlijst wordt u op uw eigen verantwoordelijkheid gewezen ten aanzien van een gezonde en veilige wijze van lopen en krijgt u meer inzicht in uw gezondheid. Deze gegevens worden gedeeld met de trainers opdat zijn adequaat kunnen handelen bij bijzonderheden

Heeft een arts ooit gezegd dat er problemen zijn met uw hart? JaNee
Heeft U regelmatig pijn of een drukkend gevoel in uw hartstreek of op de borst? JaNee
Heeft een arts ooit gezegd dat uw bloeddruk te hoog is? JaNee
Bent U vaak erg moe of heeft U last van duizeligheid? JaNee
Heeft een arts ooit gezegd, dat U spier-, pees-, bot- of gewrichtsafwijkingen heeft, waardoor u (nu) niet zou kunnen lopen? JaNee
Bent U in verwachting of bent U korter dan twee maanden geleden in verwachting geweest? JaNee
Kampt u met een overgewicht? JaNee
Bent U ouder dan 65 jaar? JaNee