Skip to content

Inschrijven nieuwe leden

Als U lid wilt worden van de loopgroep Goirle dan kunt U zich aanmelden door onderstaande gegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie.

Als U alle gegevens hebt ingevuld drukt u op de button inschrijven. Uw aanmelding wordt dan verzonden en u krijgt een bevestiging van uw inschrijving op uw e-mailadres.

  Voorletters

  Achternaam

  Roepnaam

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Geboortedatum

  Geslacht

  ManVrouw

  wenst lid te worden van Loopgroep Goirle als:

  Recreant tevens lid Atletiekunie - € 67,95Atletiekunie-lid met wedstrijdlicentie - € 90,95 (+ € 40,00 eenmalige inschrijfkosten*)Proef abonnement 3 maanden geen lid Atletiekunie - € 25,00Wandelaar tevens lid Atletiekunie - € 67,95Rustend lid - € 28,00

  * = Voor dit bedrag ontvangt u tevens een bon waarmee er een clubshirt of polo besteld kan worden bij Wilkin sports.

  Hij/zij verklaart drie jaren vóór deze aanmelding:

  geen lid te zijn geweest van een atletiekvereniginglid te zijn geweest van een atletiekvereniging

  Hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van en zich akkoord te verklaren met de in de toelichting vermelde regels.

  Handtekening aanvrager (gebruik muis of stylus pen)

  Handtekening ouder/verzorger (bij personen jonger dan 18 jaar) (gebruik muis of stylus pen)

  Datum

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Loopgroep Goirle om van zijn/haar onder genoemde (IBAN)bankrekening jaarlijks het bedrag voor contributie af te schrijven.

  IBAN-Bankrekeningnummer

  Naam

  Adres

  Postcode

  Datum

  Plaats

  Handtekening (gebruik muis of stylus pen)

  Vragenlijst "Lichamelijke geschiktheid tot lopen"

  Deze vragenlijst hoort bij het inschrijfformulier voor de hardloopcursus voor beginners. Vult u deze vragenlijst voor uzelf in en volg de onderstaande actie op. Overleg plegen met de trainer kan altijd!

  Een goede gezondheid is een voorwaarde voor hardlopen. Zowel voor u als loper, als voor de vereniging/trainer is het van belang dat u zonder gevaar voor uw gezondheid in staat bent om deel te nemen aan de looptrainingen. Door het invullen van de vragenlijst wordt u op uw eigen verantwoordelijkheid gewezen ten aanzien van een gezonde en veilige wijze van lopen en krijgt u meer inzicht in uw gezondheid. Deze gegevens worden gedeeld met de trainers opdat zijn adequaat kunnen handelen bij bijzonderheden

  Heeft een arts ooit gezegd dat er problemen zijn met uw hart? JaNee
  Heeft U regelmatig pijn of een drukkend gevoel in uw hartstreek of op de borst? JaNee
  Heeft een arts ooit gezegd dat uw bloeddruk te hoog is? JaNee
  Bent U vaak erg moe of heeft U last van duizeligheid? JaNee
  Heeft een arts ooit gezegd, dat U spier-, pees-, bot- of gewrichtsafwijkingen heeft, waardoor u (nu) niet zou kunnen lopen? JaNee
  Bent U in verwachting of bent U korter dan twee maanden geleden in verwachting geweest? JaNee
  Kampt u met een overgewicht? JaNee
  Bent U ouder dan 65 jaar? JaNee