Skip to content

Veiligheid

Voor de Wandelgroep hanteren wij onderstaande regels:

  1. Alle wandelaars hebben zich aan wettelijke verkeersregels te houden. Voor hun eigen veiligheid maar ook voor die van de overige weggebruikers.
  2. Tijdens elke wandeling wordt een “routeleider” aangesteld en deze routeleider ziet er op toe, dat elke wandelaar zich aan de afgesproken veiligheidsregels houdt.
  3. Ingeval er een voetpad / trottoir aanwezig is, zal daar altijd gebruik van worden gemaakt.
  4. Ingeval er geen voetpad / trottoir aanwezig is, lopen we altijd aan de linkerkant van de weg. (Ook ingeval er een fietspad aanwezig is lopen we aan de linkerkant van het fietspad)
  1. Bij het oversteken van een weg dient dat via de voetgangers oversteekplaats te gebeuren als die binnen 30 meter ligt.
  2. Een gemarkeerde oversteekplaats is geen garantie voor veiligheid; wandelaars dienen ook zelf op het overige verkeer te letten, zeker in het donker.
  3. Een reflecterend hesje tijdens duisternis (in herfst en winter) is verplicht. Daarbij een roodknipperende armband aan de rechterarm is nog beter.
  4. Zorg dat vooral de voor- en achterkant van de groep, behalve door de verplichte reflecterende kleding ook zichtbaar is door knipperende lichten.
  5. Laat nooit een wandelaar alleen achter!
  6. De trainer of begeleider heeft een mobiele telefoon en een EHBO-tasje bij zich.