Inschrijfformulier Instap- Opstapgroep

Voorletters

Achternaam

Roepnaam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Geslacht
ManVrouw

Handtekening aanvrager (gebruik muis of stylus pen)

Sportachtergrond
Hieronder staan een aantal vragen, die de trainer gebruikt om een goede inschatting van uw sportach-tergrond en lichamelijke conditie te maken. Kruis het juiste antwoord aan en/of vul uw antwoord in.

Andere sportactiviteiten dan lopen
sport- of bewegingsactiviteit zijn langer dan 10 jaar geledengeen sport- of bewegingsactiviteit gedurende het laatste jaarlaatste jaar regelmatig lichte sportbeoefening tijdens bv. golf of wandelenlaatste jaar regelmatig intensieve sportbeoefening tijdens bv. tennis of voetballaatste jaar regelmatig duursportbeoefening tijdens bv. fietsen of zwemmen

Loopactergrond
nooit getraind voor lopenwel getraind voor lopen, maar langer dan 1 jaar geledentijdens het afgelopen jaar onregelmatig getraind voor lopentijdens het afgelopen jaar regelmatig getraind voor lopen

Loopprestatie
Vul onderstaande vraag over loopprestatie alleen in, als u bij de vraag over "Loopachter-grond" heeft ingevuld dat u het afgelopen jaar regelmatig heeft getraind voor lopen.
zonder stoppen tussen 12 en 30 minuten hardlopen/joggenzonder stoppen langer dan 30 minuten hardlopen/joggen

Heeft u een bepaald doel voor ogen waarmee u aan deze cursus begint?
Waar wilt u over zes maanden op terugkijken?

Meedoen is erg belangrijk, maar denk ook aan uw eigen risico's t.a.v. uw gezondheid.
Neem dus geen risico's bij uw inspanningen.

De kosten voor de Instap- Opstapgroep zijn € 75,00.
De kosten overmaken o.v.v. Instap- Opstapgroep op bankrekeningnummer: NL24 RABO 0116 8546 50 t.n.v. Loopgroep Goirle.

Vragenlijst "Lichamelijke geschiktheid tot lopen"
Deze vragenlijst hoort bij het inschrijfformulier voor de Instap- Opstapgroep. Vult u deze vragenlijst voor uzelf in en volg de onderstaande actie op. Overleg plegen met de trainer kan altijd!

Een goede gezondheid is een voorwaarde voor hardlopen. Zowel voor u als loper, als voor de vereniging/trainer is het van belang dat u zonder gevaar voor uw gezondheid in staat bent om deel te nemen aan de looptrainingen. Door het invullen van de vragenlijst wordt u op uw eigen verantwoordelijkheid gewezen ten aanzien van een gezonde en veilige wijze van lopen en krijgt u meer inzicht in uw gezondheid.

Heeft een arts ooit gezegd dat er problemen zijn met uw hart? JaNee
Heeft U regelmatig pijn of een drukkend gevoel in uw hartstreek of op de borst? JaNee
Heeft een arts ooit gezegd dat uw bloeddruk te hoog is? JaNee
Bent U vaak erg moe of heeft U last van duizeligheid? JaNee
Heeft een arts ooit gezegd, dat U spier-, pees-, bot- of gewrichtsafwijkingen heeft, waardoor u (nu) niet zou kunnen lopen? JaNee
Bent U in verwachting of bent U korter dan twee maanden geleden in verwachting geweest? JaNee
Kampt u met een overgewicht? JaNee
Bent U ouder dan 65 jaar? JaNee