Doelstelling

De wandelafdeling van loopgroep Goirle onderschrijft motto c.q. missie van de Loopgroep:

“ Het bieden van een degelijk en kwalitatief trainingsaanbod voor de hardlopers en wandelaars vanuit een sterke organisatie en het behouden van een financieel gezonde vereniging

 Voor de wandelafdeling vertaald zich dit in het aanbieden van een wekelijkse wandeling van ongeveer 2 uur op de donderdagavond en daarnaast het aanbod van minimaal eenmaal per maand een “ wandeling op locatie”

Belangrijkste doelstelling is, dat er sportief gewandeld kan worden, waarbij sfeer van gezelligheid en onderling contact  het hoofdbestanddeel vormen.
Tijdens de wandelingen zal dan ook altijd rekening worden gehouden met de mogelijkheden van alle individuele leden.
Daarnaast staat de veiligheid tijdens de wandelingen  vanzelfsprekend voorop.