Inschrijven nieuwe leden

Als U lid wilt worden van de loopgroep Goirle dan kunt U zich aanmelden door onderstaande gegevens in te vullen.

Als U alle gegevens hebt ingevuld drukt u op de button inschrijven. Uw aanmelding wordt dan verzonden en u krijgt een bevestiging van uw inschrijving op uw e-mailadres.

Voorletters

Achternaam

Roepnaam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Geslacht
ManVrouw

wenst lid te worden van Loopgroep Goirle als:
Recreant tevens lid Atletiekunie - € 62,40 (+ € 40,00 eenmalige inschrijfkosten*)Atletiekunie-lid met wedstrijdlicentie - € 85,20 (+ € 40,00 eenmalige inschrijfkosten*)Proef abonnement 3 maanden geen lid Atletiekunie - € 20,00Wandelaar tevens lid KNBLO/Atletiekunie - € 44,65Rustend lid - € 23,90

* = Voor dit bedrag ontvangt u tevens een bon waarmee er een clubshirt of polo besteld kan worden bij Wilkin sports.

Hij/zij verklaart drie jaren vóór deze aanmelding:
geen lid te zijn geweest van een atletiekvereniginglid te zijn geweest van een atletiekvereniging

Hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van en zich akkoord te verklaren met de in de toelichting vermelde regels.

Handtekening aanvrager (gebruik muis of stylus pen)

Handtekening ouder/verzorger (bij personen jonger dan 18 jaar) (gebruik muis of stylus pen)

Datum

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Loopgroep Goirle om van zijn/haar onder genoemde (IBAN)bankrekening jaarlijks het bedrag voor contributie af te schrijven.

IBAN-Bankrekeningnummer

Naam

Adres

Postcode

Datum

Plaats

Handtekening (gebruik muis of stylus pen)

Vragenlijst "Lichamelijke geschiktheid tot lopen"
Deze vragenlijst hoort bij het inschrijfformulier voor de hardloopcursus voor beginners. Vult u deze vragenlijst voor uzelf in en volg de onderstaande actie op. Overleg plegen met de trainer kan altijd!

Een goede gezondheid is een voorwaarde voor hardlopen. Zowel voor u als loper, als voor de vereniging/trainer is het van belang dat u zonder gevaar voor uw gezondheid in staat bent om deel te nemen aan de looptrainingen. Door het invullen van de vragenlijst wordt u op uw eigen verantwoordelijkheid gewezen ten aanzien van een gezonde en veilige wijze van lopen en krijgt u meer inzicht in uw gezondheid.

Heeft een arts ooit gezegd dat er problemen zijn met uw hart? JaNee
Heeft U regelmatig pijn of een drukkend gevoel in uw hartstreek of op de borst? JaNee
Heeft een arts ooit gezegd dat uw bloeddruk te hoog is? JaNee
Bent U vaak erg moe of heeft U last van duizeligheid? JaNee
Heeft een arts ooit gezegd, dat U spier-, pees-, bot- of gewrichtsafwijkingen heeft, waardoor u (nu) niet zou kunnen lopen? JaNee
Bent U in verwachting of bent U korter dan twee maanden geleden in verwachting geweest? JaNee
Kampt u met een overgewicht? JaNee
Bent U ouder dan 65 jaar? JaNee